Monthly Archives: Ekim 2013

Nükleer Enerji Nedir? Nasıl Elde Edilir

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein’a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir….

Fukuşima felaketinden alınacak dersler

Öncelikle, Fukuşima kaçınılmaz bir doğal afet değildi.

Japonya dışında yaşayan birçok kişi için Fukuşima’nın benzersiz bir olay olduğu sonucuna varmak kolaydır çünkü çok az yerde buradaki gibi büyük deprem ve tsunami deneyimleri yaşanır.

Buradan yola çıkarak da, ortada diğer ülkeler için çıkarılması gereken bir ders olmadığı sonucuna varılabilir.

Hemen hemen aynı şey 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil nükleer felaketinden sonra da söyleniyordu.

Çernobil kötü bir tasarıma sahipti, benzeri bir kazanın Batı’da tasarlanmış reaktörlere sahip olan Japonya’da yaşanması mümkün değil diye düşünülüyordu.

Ama yaşandı…