Monthly Archives: Aralık 2015

Çernobil’e “çelik miğfer” giydiriliyor!

Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük nükleer facia olan Çernobil nükleer santralindeki yangının ardından şimdiye dek bir türlü tam güvenlikli olarak kapatılamayan 4. reaktörün “çelik miğferle” örtülme çalışmaları başladı.

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman Metsamor Nükleer Santrali İçin Soru Önergesi Verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.
Mehmet Emin ADIYAMAN
Iğdır milletvekili

1973 yılında Sovyet nükleer teknolojilerinin en eski sistemiyle inşa edilen ve teknik olanakları yetersiz olan Metsamor Nükleer Santrali Iğdır’a sadece 16 km uzaklıkta Kars, Erzurum, Ardahan ve Ağrı illerimize de oldukça yakın mesafede, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde saatli bir bomba gibi durmaktadır. 1979 yılında üretime başlayan santral 1988 yılında yaşanan depremde ciddi derecede zarar görerek uzun süre kullanım dışı kaldı.
1995 yılında tekrar üretime geçen santral uluslararası otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli santralı ilan edilmiştir. Çernobil felaketinden daha büyük bir trajedi rolünü oynayabileceği ve radyoaktif gazların atmosfere yayılması durumunda sadece çevre illerin değil çevre ülkelerin de etkilenmesi kaçınılmazdır. Metsamor’da gerçekleşecek olası herhangi bir olayın getireceği felaketin sonuçlarını Çernobil bizlere hatırlatmaktadır.
Çernobil kazası 7000 civarında insanın ölümü, 25000 insanın güçlü radyasyon sonucu sakat kalması, on binlerce insanın kısır kalmasıyla sonuçlandı. Bu faciadan sonra Çernobil’in etkilediği bölgelerde doğan çocukların yüzde 90’ında sakatlık oluştu. Olaydan 29 yıl geçmesine rağmen, radyasyonun komplikasyonu halen Avrupa’da devam etmektedir.