Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman Metsamor Nükleer Santrali İçin Soru Önergesi Verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.
Mehmet Emin ADIYAMAN
Iğdır milletvekili

1973 yılında Sovyet nükleer teknolojilerinin en eski sistemiyle inşa edilen ve teknik olanakları yetersiz olan Metsamor Nükleer Santrali Iğdır’a sadece 16 km uzaklıkta Kars, Erzurum, Ardahan ve Ağrı illerimize de oldukça yakın mesafede, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde saatli bir bomba gibi durmaktadır. 1979 yılında üretime başlayan santral 1988 yılında yaşanan depremde ciddi derecede zarar görerek uzun süre kullanım dışı kaldı.
1995 yılında tekrar üretime geçen santral uluslararası otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli santralı ilan edilmiştir. Çernobil felaketinden daha büyük bir trajedi rolünü oynayabileceği ve radyoaktif gazların atmosfere yayılması durumunda sadece çevre illerin değil çevre ülkelerin de etkilenmesi kaçınılmazdır. Metsamor’da gerçekleşecek olası herhangi bir olayın getireceği felaketin sonuçlarını Çernobil bizlere hatırlatmaktadır.
Çernobil kazası 7000 civarında insanın ölümü, 25000 insanın güçlü radyasyon sonucu sakat kalması, on binlerce insanın kısır kalmasıyla sonuçlandı. Bu faciadan sonra Çernobil’in etkilediği bölgelerde doğan çocukların yüzde 90’ında sakatlık oluştu. Olaydan 29 yıl geçmesine rağmen, radyasyonun komplikasyonu halen Avrupa’da devam etmektedir. 

Metsamor Nükleer Santraline 16 km uzaklıkta bulunan Iğdır ilindeki kanser vakaları santralin yaydığı radyasyondan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Son dönemde Iğdır’da kanser vakaları giderek artmaktadır. 1990’lı yıllarda Iğdır ilinde 15-20 kanser vakası, 2000’li yıllarda 30-40 kanser vakası ve 2010-2011-2012 yıllarında ise her yıl 300 civarında kanser vakası görülmekte ve bu sayı sürekli olarak artmaktadır. Son 3 yılda Iğdır ilinde 7 sağlık çalışanı (hemşire) kanser hastalığından hayatını kaybetmiştir.
Bu bağlamda;
Iğdır’da kanser vakalarındaki artışta Ermenistan Metsamor Nükleer Santralinin etkisi nedir? Bakanlığınızın bu yönlü yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?
Iğdır’da 1995 yılından bugüne kanser teşhisi yapılan ve kanser nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı kaçtır?
Sağlık Bakanlığı tarafından hastaların tedavisi hakkında kanser teşhis ve tedavi merkezi kurulması düşünülmekte midir?
Iğdır’da radyasyon ölçümü yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu ölçüler kim tarafından nasıl bir periyotla gerçekleştirilmektedir? Yapılmıyorsa gerekçesi nedir?
Metsamor Nükleer Santralinin insanlar dışındaki canlılar üzerinde etkisi araştırılmış mıdır?
Metsamor’un zararlı etkililerinden halkı korumak için bakanlık olarak yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?
1979’dan beri devrede olan Metsamor Nükleer Santralinin kapatılması konusunda Türkiye’nin resmi bir girişimi olmuş mudur?

Kaynak